Çalışma Şeklimiz

Tanıştığımız çoğu danışanımızın ilk sorusunu burada cevaplıyoruz. Nasıl çalışıyoruz? 

MEVCUT MEKANLAR İÇİN:

 1. Keşif için mevcut mekana gelip gerekli verileri alıyoruz. (Fotoğraf, röleve, mevcut donatı tespiti ve ölçü alımları vs.)
 2. Talep edilen detayları tek tek özenle not alıyoruz.
 3. İlk görüşmede herhangi bir öneri sunmamayı tercih ediyoruz. (Daha parlak fikirlerimizin çizerken ortaya çıktığını bilmelisiniz ! )
 4. İç mekan Fonksiyon şemasını belirliyoruz.
 5. Rölevenin çizim ortamına aktarılması sonrası çıkan metraja, istenilen detaylara yönelik, TMMOB  İçmimarlar Odası proje ücretlendirme esaslarına uygun olan teklifimizi size sunuyoruz.
 6. Tarafınızdan yazılı onay aldıktan sonra tekrar detayları kaleme alarak sözleşme yapıyoruz.
 7. Önce avan proje ile 2 Boyutlu çalışmalarla süreci sizinle birlikte yürütüyor, istekleriniz ve düzeltmelerinizi bu aşamada düzenliyoruz.
 8. Malzeme seçimi önerilerimizi uygulama projesi üzerine işlemeden önce birlikte bu malzemelerin numunelerini görmenizi sağlayarak size onaylatıyoruz.
 9. Tüm onaylanmış verilerin aktarımı ile kesin projemizi oluşturuyoruz.
 10. Ve uygulama sıralamasına uygun biçimde proje katmanlarını uygulamacıya / size teslim ediyoruz.

FİKİR ÇALIŞMALARI VE YENİ İMALATLAR İÇİN:

 1. Onaylanmış teknik alt yapı verilerini alıyoruz. (Mimari proje , Fuar yerleşim alanı krokisi vb.)
 2. Önerilerimizi Avan proje ile tarafınıza sunuyor ve düzenliyoruz.
 3. Gerekli malzeme seçimini hazırlayıp karşılıklı onaylıyoruz.
 4. (İsteğe bağlı olarak) Modelleme çalışmalarına başlıyor ve katı model halde tekrar sizle birlikte bir “düzenleme- onay” işlemi gerçekleştiriyoruz.
 5. Kesin projemiz bu süreç sonrasında ortaya çıkıyor.
 6. Ve uygulama sıralamasına uygun biçimde proje katmanlarını uygulamacıya / size teslim ediyoruz.

UYGULAMA TAKİP (KONTROLORLÜK):

Çizdiğimiz ya da hazır halde olan projenizin  uyguma aşamalarının kontrolünü kapsar. Sizin adınıza (işveren)  imalatların piyasa araştırmalarını ve malzeme seçimlerini yapar. Taşeronların atölye ve şantiye uygulamalarını denetleyerek işin projelere ve yerine uygun yapılmasını kontrol ve koordine eder. Kontrolörlük ücreti aylık olarak belirlenir. Kontrolörlük şantiye şefliği gibi olmayıp haftanın üç günü, ikişer saatten, imalat başlangıçlarında ve işin tariflenmesi aşamalarında şantiyede bulunmayı gerektirir. Kontrolör,  yapılan işlerdeki eksik ve hataları düzelttirme yetkisine sahiptir ve aksaklıkları rapor halinde işverene bildirir. Kontrolör, yapının mimari proje müellifi ile koordineli çalışmakla ve tüm proje müelliflerinin haklarını gözetmekle yükümlüdür. Kontrolörlük bedeli, işin süresine ve detaylılığına bağlı olarak değerlendirilir ve Proje En az ücretinin %60’ı olarak fiyatlandırılır.

MODELLEME ve SUNUM:

İçmimari projeden bağımsız olan grafiksel çalışmalar bütünüdür. Üç boyutlu modellemelerde çalışılacak mekan ve sahne sayısı bu konudaki mesaiyi ve bedelini oluşturmada önemlidir. Sunumlarda  yapılacak çalışma içeriği detaylandırılıp (grafik, modelleme, baskı, ciltleme, yayımlama vb.) ücretlendirilir.

Elif ERGİN 

Yüksek İçmimar